Colofon en disclaimer

De website www.friesepaardenconcoursen.nl is een publicatie van: De Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân .

Disclaimer

Aan de samenstelling van de inhoud van deze site is de grootst mogelijke zorg besteed. Bent u echter van mening dat de hier gepubliceerde informatie onjuist en/of onvolledig is, neemt u dan contact op met de Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân door een e-mail te sturen naar secretaris@friesepaardenconcoursen.nl.
De Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of andere onvolkomenheden in de hier gepubliceerde informatie. De Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân is niet verantwoordelijk voor content van bestanden en/of websites waarnaar op deze website via links wordt verwezen.

Cookies

Zogeheten ‘cookies’ kunnen worden gebruikt om webpagina’s gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Voor bepaalde websites kan het gebruik van cookies daarom erg handig zijn. Cookies kunnen echter ook worden gebruikt om allerlei gegevens te verzamelen. De Vereniging Gezamenlijke Concoursen Fryslân maakt géén gebruik van cookies en staat het gebruik daarvan op haar website door anderen evenmin toe.

Auteursrecht

Niets van de op deze website gepubliceerde informatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of verspreid en/of openbaar gemaakt. Reproductie en (her-)gebruik van de foto’s, in welke vorm ook, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de Stichting, is niet toegestaan.

© Copyright 2015 – Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân – Ontwikkeling website door Custard on & offline communicatie