GCF sterk met goede partners en sponsors

De Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân is een samenwerkingsverband van zes toonaangevende paardenconcoursen in de Provincie Fryslân: Buitenpost, Dokkum, Drogeham, Garyp, Rijs en Workum.

De leden van de GCF willen het Friese paard in al haar uitingen bevorderen door het organiseren van aantrekkelijke ‘buiten’ paardenconcoursen op nationaal niveau. Op deze concoursen heeft het Friese paard, in traditionele aanspanning voor de Friese Sjees, een belangrijke rol.

Klik hier voor meer informatie

GCF sterk met goede partners en sponsors

De Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân is een samenwerkingsverband van zes toonaangevende paardenconcoursen in de Provincie Fryslân: Buitenpost, Dokkum, Drogeham, Garyp, Rijs en Workum.

De leden van de GCF willen het Friese paard in al haar uitingen bevorderen door het organiseren van aantrekkelijke ‘buiten’ paardenconcoursen op nationaal niveau. Op deze concoursen heeft het Friese paard, in traditionele aanspanning voor de Friese Sjees, een belangrijke rol.

Klik hier voor meer informatie

Colofon en disclaimer

De website www.friesepaardenconcoursen.nl is een publicatie van: De Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân .

Disclaimer

Aan de samenstelling van de inhoud van deze site is de grootst mogelijke zorg besteed. Bent u echter van mening dat de hier gepubliceerde informatie onjuist en/of onvolledig is, neemt u dan contact op met de Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân door een e-mail te sturen naar secretaris@friesepaardenconcoursen.nl.
De Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of andere onvolkomenheden in de hier gepubliceerde informatie. De Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân is niet verantwoordelijk voor content van bestanden en/of websites waarnaar op deze website via links wordt verwezen.

Cookies

Zogeheten ‘cookies’ kunnen worden gebruikt om webpagina’s gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Voor bepaalde websites kan het gebruik van cookies daarom erg handig zijn. Cookies kunnen echter ook worden gebruikt om allerlei gegevens te verzamelen. De Vereniging Gezamenlijke Concoursen Fryslân maakt géén gebruik van cookies en staat het gebruik daarvan op haar website door anderen evenmin toe.

Auteursrecht

Niets van de op deze website gepubliceerde informatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of verspreid en/of openbaar gemaakt. Reproductie en (her-)gebruik van de foto’s, in welke vorm ook, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de Stichting, is niet toegestaan.

© Copyright 2015 – Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân – Ontwikkeling website door Custard on & offline communicatie