GCF sterk met goede partners en sponsors

De Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân is een samenwerkingsverband van zes toonaangevende paardenconcoursen in de Provincie Fryslân: Buitenpost, Dokkum, Drogeham, Garyp, Rijs en Workum.

De leden van de GCF willen het Friese paard in al haar uitingen bevorderen door het organiseren van aantrekkelijke ‘buiten’ paardenconcoursen op nationaal niveau. Op deze concoursen heeft het Friese paard, in traditionele aanspanning voor de Friese Sjees, een belangrijke rol.

Klik hier voor meer informatie

GCF sterk met goede partners en sponsors

De Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân is een samenwerkingsverband van zes toonaangevende paardenconcoursen in de Provincie Fryslân: Buitenpost, Dokkum, Drogeham, Garyp, Rijs en Workum.

De leden van de GCF willen het Friese paard in al haar uitingen bevorderen door het organiseren van aantrekkelijke ‘buiten’ paardenconcoursen op nationaal niveau. Op deze concoursen heeft het Friese paard, in traditionele aanspanning voor de Friese Sjees, een belangrijke rol.

Klik hier voor meer informatie

Gezamenlijke Concoursen Fryslan Links

Hieronder een overzicht van de websites waarop u relevante informatie aantreft:

Heeft u een zélf een relevante website die u graag op deze pagina vermeld ziet worden, of wilt u graag een of meer andere interessante, leerzame, nuttige en/of leuke websites in de lijst laten opnemen: stuurt u dan een e-mail. De Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân behoudt zich evenwel het recht voor om voorgestelde links zonder opgave van redenen te weigeren en om links die de pagina’s van deze website worden vermeld zonder aankondiging of motivering te verwijderen.