Gezamenlijke Concoursen Fryslan Links

Hieronder een overzicht van de websites waarop u relevante informatie aantreft:

Heeft u een zélf een relevante website die u graag op deze pagina vermeld ziet worden, of wilt u graag een of meer andere interessante, leerzame, nuttige en/of leuke websites in de lijst laten opnemen: stuurt u dan een e-mail. De Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân behoudt zich evenwel het recht voor om voorgestelde links zonder opgave van redenen te weigeren en om links die de pagina’s van deze website worden vermeld zonder aankondiging of motivering te verwijderen.