Partners & Sponsors

De Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân is het samenwerkingsverband van zeven toonaangevende paardenconcoursen in de Provincie Fryslân: Buitenpost, Blauwhuis, Drogeham, Garyp, Rijs, Siegerswoude en Workum. Elk van de zeven leden vormt een volledig zelfstandig functionerende organisatie.

In de  Gezamenlijke Concoursen Fryslân hebben de aangesloten organisaties hun krachten gebundeld teneinde:

  • Een provinciaal platform te vormen voor overleg, het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie en het werven van partners en sponsors die de realisering van de doelstellingen van de Gezamenlijke Concoursen Fryslân  mede mogelijk maken.
  • Aantrekkelijke “buiten” paardenconcoursen op nationaal niveau te kunnen (blijven) organiseren; concoursen waarop het Friese paard, in traditionele aanspanning voor de Friese Sjees, een belangrijke plaats inneemt.
  • Deze concoursen — en daarmee “Het Friesch Paarden-Stamboek” (KFPS), alsmede de Provincie Fryslân in het algemeen en het Fries cultureel erfgoed in het bijzonder — efficiënt en effectief op regionaal, provinciaal en landelijk niveau te promoten.

De Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân is in 2007 opgericht. De Provincie Fryslân is vanaf het begin als subsidieverlener financieel bij het initiatief betrokken. Het Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek” (KFPS) heeft zich ook als financiële partner aan de GCF verbonden. Daarnaast werkt de GCF nauw samen met de Vereniging van het Fries Tuigpaard. Met de steun en commitment van deze vier organisaties is de noodzakelijke basis gelegd en is de continuïteit van de activiteiten van de GCF in beginsel gewaarborgd.

Om de doelstellingen van de Gezamenlijke Concoursen Fryslân echter volledig te kunnen realiseren en om deze up-to-date te houden in een zich continu veranderende samenleving blijft aanvullende sponsoring en samenwerking noodzakelijk. Sponsors kunnen zich ervan verzekerd weten dat hun bijdrage doelmatig en resultaatgericht zal worden ingezet. Sponsors kunnen bovendien rekenen op een gunstige exposure, met oog voor hun belangen.

Het partnerschap met Provincie Fryslân resulteert in de Provincie Fryslân Prijs, een rubriek die in competitieverband over de zeven concoursen wordt verreden. Daarnaast wordt op elk concours de KFPS-Nieuwelingencompetitie verreden. De uitslagen van deze rubrieken, alsmede de overkoepelende competitie uitslagen van de Provincie Fryslân-Prijs treft u op de website van de Stichting Gezamenlijke Concoursen aan.